مارس 5, 2019
آزمایش پمپاژ، طراحی فنی اقتصادی چاه

توسعه چاه، آزمایش پمپاژ، طراحی فنی اقتصادی چاه

دانلود کتاب
دسامبر 25, 2018
جزوه منابع آب دکتر داور خلیلی

جزوه منابع آب..دکتر داور خلیلی

پسورد فایل زیپ شدهwww.abeiran.ir: دانلودکتاب
دسامبر 25, 2018
بررسی فرونشست زمین در دشت تهران

بررسی فرونشست زمین در دشت تهران

پسورد فایل زیپ شدهwww.abeiran.ir: دانلودکتاب
دسامبر 25, 2018
کدگذاری حوضه های آبریز

دستور العمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی

پسورد فایل زیپ شدهwww.abeiran.ir: دانلودکتاب
دسامبر 25, 2018
ضوابط طراحی انتقال و توزیع آب

ضوابط طراحی انتقال و توزیع آب شهری و روستایی

پسورد فایل زیپ شدهwww.abeiran.ir: دانلودکتاب
دسامبر 25, 2018
مدیریت منابع آب دکتر حداد

مدیریت منابع آب دکتر حداد

پسورد فایل زیپ شدهwww.abeiran.ir: دانلودکتاب
دسامبر 25, 2018

مدیریت_جامع_حوزه_های_آبخیز_دکتر_

پسورد فایل زیپ شدهwww.abeiran.ir: دانلودکتاب
دسامبر 25, 2018

مفهوم مدل آب زيرزميني

پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran.ir دانلودکتاب
دسامبر 24, 2018

دستورالعمل توسعه، احیا و بازسازی چاه های آب شرب و کشاورزی

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود دستور العمل
دسامبر 24, 2018

آبهای زیرزمینی

پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 24, 2018

جریان آب در خاک

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود فایل
دسامبر 24, 2018

اطلس سنگ شناسی آذرین

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود فایل
دسامبر 24, 2018

مکان یابی سایت مناسب تغذیه مصنوعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 24, 2018

قانون توزیع عادلانه آب

پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 24, 2018

مدیریت کیفیت آب

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود نسخه PDF
دسامبر 24, 2018

کتاب مدیریت پایای آب زیرزمینی

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 24, 2018

پایش کمی و کیفی منابع آب

پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

کتاب روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های رسوبی عمیق

هدف این کتاب در اختیار گذاشتن دانش مربوط به کارکرد روش های اکتشافی الکتریکی با قابلیت نفوذ به عمق با توجه خاص به حوضه های رسوبی […]
دسامبر 23, 2018

کتاب فرایند های تصفیه آب

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

کتاب آب مجازی

پسود فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

کتاب زمین شناسی

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

کتاب سنگهای رسوبی ایران

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران

پسورد فایل زیپ شده: www.a دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

قنات میراثی ماندگار

پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

گردشگری قنات

پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran.ir دانلود کتاب
دسامبر 23, 2018

رهنمود های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع آب

پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir دانلود کتاب  
دسامبر 22, 2018

اصول برنامه ریزی منابع آب

دانلود کتاب
دسامبر 21, 2018

استخراج آبهای پنهانی

کتاب استخراج آبهای پنهانی در سال 1010 میلادی توسط ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب الکرجی نوشته شده که با دانلود فایل زیپ شده امکان استفاده از آن […]
دسامبر 21, 2018

کتاب علم آبهای زیرزمینی (ground water science)

کتاب آبهای زیرزمینی به زبان لاتین بوده که امکان دانلود فایل زیپ شده آن در این سایت فراهم گردیده است. پسورد فایل زیپ شده:www.abeiran.ir دانلود کتاب […]
دسامبر 18, 2018

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی مشتمل بر 20 فصل بوده که امکان دانلود هر فصل به صورت مجزا فراهم شده است پسورد فایل زیپ شده: www.abeiran.ir فصل […]
دسامبر 17, 2018

کتاب مدیریت منابع آب زیرزمینی

کتاب مدیریت منابع آب زیرزمینی مشتمل بر 11 فصل بوده که امکان دانلود هر فصل به صورت جداگانه و با درج پسورد امکان پذیر می باشد. […]
دسامبر 9, 2018

کاربرد ژئوالکتریک در بررسی های آب یابی

  دانلود دستورالعمل