این فرم توسط افزونه quform فارسی ساخته شده. اگر شما بخش فروش را انتخاب کنید فیلد های مرتبط با بخش فروش نمایش داده می شود و اگر بخش پشتیبانی را انتخاب کنید فیلد های مرتبط با بخش آن. هم چنین در صورت انتخاب بخش فروش ایمیل به sales@expres.ir ارسال می شود و اگر بخش پشتیبانی را انتخاب کنید ایمیل برای بخش پشتیبانی ارسال می شود.
[iphorm id="1" name="تماس با ما"]