وبلاگ با تصویر میانه

آبیابی با روش الکترومغناطیس و ژئوفیزیک چاه شرب در شهرستان میانه

انجام پروژه تعیین محل حفر یک حلقه چاه جهت شرب و بهداشت 6 خان [...]

By |فوریه 5th, 2023|Categories: آب یابی, کارهای انجام شده|0 Comments

آب یابی | آب یابی با ژئوفیزیک | آب یابی با دستگاه | آبیابی با دستگاه | آبیابی با ژئوفیزیک

آب یابی آب یابی با ژئوفیزیک ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای [...]

آبیابی با روش ژئوفیزیک و الکترومغناطیس در ماهیدشت کرمانشاه

هدف از انجام این پروژه تعیین یک نقطه بهینه جهت جابجایی یک حل [...]

By |ژانویه 31st, 2023|Categories: آب یابی, کارهای انجام شده|0 Comments

آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک جهت جابجایی چاه کشاورزی در کرمانشاه

هدف از انجام این پروژه تعیین یک نقطه بهینه جهت جابجایی یک حل [...]

By |ژانویه 31st, 2023|Categories: آب یابی, کارهای انجام شده|0 Comments

آبیابی ژئوفیزیک جهت حفاری چاه کشاورزی در کرمانشاه

معرفی روش ژئوالکتریک مقدمه: در مناطق ناشناخته و مشكوك به وجو [...]

By |ژانویه 26th, 2023|Categories: کارهای انجام شده|0 Comments

ردیابی آب و تعیین بهترین محل حفر چاه در روستای چپی

ردیابی آب از سطح زمین تا عمق حدود 2 متری خاک سطحی از عمق 2 م [...]

By |ژانویه 23rd, 2023|Categories: آب یابی, کارهای انجام شده|0 Comments