آب یابی با ژئوفیزیک

آب یابی با ژئوفیزیک ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است که منافذ و یا ترک های خاک و سنگ را کاملاً اشباع می کند. سفره های آب زیرزمینی در فصول زراعی تخلیه شده و در فصول غیر زراعی با بارندگی بارش هایی که روی زمین می افتد ، دوباره پر می شوند ، اگرچه می توانند توسط بشر از طریق تغذیه مصنوعی نیز تا حدودی پر شوند. عواملی مانند زمین شناسی ، هواشناسی ، توپوگرافی و انسانی مقدار تغذیه آبخوان آب زیرزمینی را تعیین می کنند.

آب یابی با ژئوفیزیک | آب یابی و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه | آبیابی ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک ، ردیابی آب با ژئوفیزیک ، آب یابی با ژئوفیزیک ، تعیین محل حفاری ، حفر چاه آب ، حفاری چاه آب

ژئوفيزيك عـلـــــمي است كه با استفاده از علومی چون فیزیک، ریاضی و زمین شناسی و هم چنین با بهره گیری از کامپیوتر به مطالعه پارامترهاي مختلف زمين از اعماق زياد (6400 كيلومتري) تا جو زمين مي پردازد. اين پارامترها به دو دسته كلي تقسيم مي شود؛

فيزيك فضا:

كه بيشتر به مسائل جوي مانند هواشناسي، اقيانوس شناسي و اقليم شناسي مربوط مي شود

فيزيك زمين :

كه بيشتر شامل مباحثي از قبيل زلزله شناسي، لرزه شناسي، ژئو الكتريك و ژئو مغناطيس است.

ژئو فیزیک | ردیابی آب | اکتشاف آب | آب یابی با ژئوفیزیک

در بخش فیزیک زمین، ژئوفیزیک علمی است که خواص فیزیکی اجزاء متشکله زمین رابمنظور شناخت وپیگیری لایه های مختلف زمین شناسی و کاوشهای نفتی و کشف معادن فلزی وهمچنین بررسی منابع آب زیرزمینی در اعماق مورد مطالعه قرار میدهد.

به عبارتی دیگر واکنشهای فیزیکی زمین هر کدام به منزله راهنمائی برای حل مسائل مختلف زمین شناسی به کار گرفته میشوند.

یا به بیانی دیگر ژئوفیزیک عبارت از علم شناسائی لایه های زیرزمینی از طریق اندازه گیری کمیت های فیزیکی آنها در روی زمین میباشد.

کمیت های فیزیکی  اندازه گیری شده ممکن است سرعت سیر امواج در لایه هاقابلیت انتقال جریان الکتریکی –تغییرات شتاب ثقل زمین و یا ویژگیهای مغناطیسی سنگها وغیره باشد.بطور خلاصه روشهای ژئوفیزیکی  :

روش های ژئوفیزیک برای اکتشاف آب

–       لرزه نگاری

–        الکتریک

–        ثقل سنجی

–        مغناطیس

–        تلوریک

–        رادیومتری

دومتد اولیه را متد دینامیک وبقیه را استاتیک مینامند.از آنجائیکه جنبه های مسائل مورد مطالعه و خصوصیات منابع و معادن مورد بررسی متفاوتند لذا برای هر مطالعه ژئوفیزیکی با توجه به جنبه های اقتصادی آن متدی انتخاب می گردد که حتی امکان بهتر جوابگوی مسائل مورد سوال باشد.مثلا برای کاوشهای نفتی اکثرا متد لرزه نگاری و برای بررسی منابع آب روش الکتریک وبرای کشف معادن متدهای ثقل سنجی و مغناطیس بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.

ژئو فیزیک | ردیابی آب | اکتشاف آب | آب یابی با ژئوفیزیک | آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک

طبقه بندی کاملتر از روشهای کاربردی ژئوفیزیک:

روشهای کاربردی ژئوفیزیک

روش‌های الکتریکی آبیابی با ژئوفیزیک | دستگاه ژئوفیزیک

روش های اکتشاف الکتریکی گروه بزرگی از روش‌های ژئوفیزیک را شامل می‌شوند که تمامی آن‌ها تکنیک‌های مورد استفاده برای بررسی میدان‌های الکتریکی زمین هستند. به این صورت که میدان‌های الکتریکی به طور طبیعی یا مصنوعی توسط ژنراتورها یا باتری‌ها در زمین تولید می‌شود (توزیع و شدت میدان‌های الکتریکی به نوع منبع به وجودآورنده‌ی میدان بستگی دارد). از آنجا که خواصی نظیر مقاومت زمین، نفوذپذیری آن، ضریب دی‌الکتریک و ضریب مغناطیسی زمین بر روی میدان‌های الکتریکی تاثیر می‌گذارند، می‌توان این خواص را با بررسی اثرات لایه‌های مختلف زمین بر روی میدان‌های ایجادشده تعیین کرد.
در نهایت و با توجه به این‌که حضور آب‌های زیر زمینی بسته به کیفیت و کمیت آن می‌تواند بر روی خواص الکتریکی، ساختارهای زمین‌شناسی، و پارامترهای الکتریکی وابسته به سنگ شناسی تاثیرگذار باشد، می‌توان داده‌های حاصل از آزمایش‌ها را تحلیل کرده و نتیجه را برای تخمین احتمال وجود آب در یک منطقه تعیین نمود.

روش های ژئوفیزیک برای آبیابی و تعیین محل حفر چاه | ردیابی آب

 • روش های علمی زئوفیزیک برای تعیین محل حفر بسیار موفق تر هستند.
 • مطالعات ژئوفیزیک تنها روش آب یابی زیرزمینب است.
 • با مطالعات قبل از حفاری چاه آب می توان هزینه های ریسک در حفاری را تا 90 درصد کاهش داد.
 • هزینه ی مطالعات ژئوفیزیک نسبت به هزینه ی حفاری بسیار اندک است.
 • با مطالعات ژئوفیزیک می شود عمق و روش مناسب برای حفر چاه آب را مشخص کرد و با کمترین هزینه می توان بهترین نتیجه را گرفت و از اتلاف سرمایه جلوگیری کرد.

قبل از حفاری چاه آب ، ژئوفیزیک تخصص ماست پس با ما تماس بگیرید :

با توجه به پیشرفته ترین و بهترین امکانات ژئوفیزیک و با مناسب ترین هزینه توسط کارشناسان ژئوفیزیک، زمین شناسی و آب زیرزمینی ، و با مطالعه و اندازه گیری های ژئوفیزیک می توان اطلاعات کامل و جامعی در مورد سفره های آب زیرزمینی در اختیار قرار می گیرد.

اطلاعاتی که با ژئوفیزیک در مورد منابع آب زیرزمینی در اختیار ما قرار می گیرد:

 •  اکتشاف آب های زیرزمینی | آب یابی و محل رگه های آبدار و تعیین سطح ایستابی سفره ها .
 • شناسایی لایه های زمین و تفکیک لایه بندی جهت کاهش هزینه های حفاری و تعیین لایه های سنگی.
 •  تعیین بهترین و مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی .
 • تعیین کیفیت آب (میزان شیرینی و شوری و تعیین مرزبین آنها).
 •  تعیین وضعیت سنگ بستر یا لایه های نهایی آبدار.
 •  تشخیص ریزش احتمالی در طی حفاری و بهره برداری چاه .
 •  تعیین محل جابجایی چاه و تعیین میزان کف شکنی .
 •  تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی) و تعیین حداکثر عمق حفاری .

اکتشاف آب زیرزمینی با ژئوفیزیک 

امروزه با مطالعات صورت گرفته راجع به علم آب یابی ژئوفیزیک و با پیشرفت علم و مجهز شدن صنعت کشور با روش های نوین ، اتلاف هزینه و وقت به حداقل رسیده است. از تکنولوژی های صنعت، متد ها و دستگاه های نوین ژئوفیزیک برای آب یابی و اکتشاف آب های زیرزمینی می باشد.

پیشرفت علم آب یابی با ژئوفیزیک

با پیشرفت علم و مجهز شدن صنعت در کشور به روش های نو و دقیق ، تلف شدن وقت و هزینه ها به کمترین حد رسیده است.

صنعت آب یابی با ژئوفیزیک و کشاورزی به پیشرفت خیلی خوبی رسیده است .

یکی از تکنولوژی های صنعت کشاورزی و آب یابی متدها ، دستگاه های نوین ژئوفیزیک برای اکتشاف آب های زیر زمینی است.

مطالعه اکتشاف آب ، آب یابی با ژئوفیزیک آب زیرزمینی

با استفاده از مطالعه در مورد ژئوفیزیک آب زیرزمینی که در سطح زمین انجام می شود با هزینه ی کمی می توان بصورت کلی اطلاعات مفیدی بدست آید.

از جمله خدمات شرکت آب یابی با ژئوفیزیک :

 • آب یابی با دستگاه | اکتشاف آب
 • آب یابی با ژئوفیزیک | اکتشاف آب
 • جدیدترین روش آب یابی | اکتشاف آب
 • تعیین محل آب | اکتشاف آب
 • ردیابی آب با ژئوفیزیک | اکتشاف آب
 • حفاری چاه آب با ژئوفیزیک | حفر چاه آب با ژئوفیزیک

250 میلیون نفری که در کمربند خشک آفریقا-آسیایی زندگی می کنند در تمام زندگی خود با کمبود آب مواجه هستند. صدها میلیون نفر دیگر در مناطق کمتر مستعد خشکسالی مجبورند بارها و بارها با کاهش ذخایر کنار بیایند. رفع کمبود منابع آب خانگی در اراضی خشک و نیمه خشک عمدتاً بر منابع آب زیرزمینی و برداشت کارآمد آب های سطحی موجود، ترجیحاً با شارژ مجدد منابع زیرزمینی تمرکز دارد. کلید در نقشه های زمین شناسی دقیق و آموزنده نهفته است. با این حال، اکثر مناطق مورد نیاز هرگز از نظر زمین شناسی در مقیاسی بهتر از 1:250000 ترسیم نشده اند. این منطقه بسیار زیاد است و تعداد دانشمندان زمینی آموزش دیده که به آن خدمت می کنند بسیار کمتر از نیازهای لازم برای نقشه برداری میدانی مناسب و معمولی است.

اکتشاف آب : مقدمات رویکردهای سنجش از دور 

یک منبع یادگیری مقدماتی اما به شدت کاربردی است که بر استفاده از فناوری های سنجش از دور برای پرداختن به زمین شناسی، زمین و هیدرولوژی متمرکز است. این بر اساس کتاب پر استفاده نویسنده، تفسیر تصویر در زمین شناسی (Drury، 2001)، همراه با نسخه رایگان نرم افزار پردازش تصویر حرفه ای و نقشه برداری دسکتاپ ( MicroImages’ TNTmips ) است. دانشمندان زمین شناسی با دسترسی به رایانه و اینترنت می توانند به طور مستقل دوره مستقل را در دفتر، خانه یا در میدان با استفاده از مجموعه گسترده ای از داده های تصویری و نقشه نمونه مطالعه کنند. تئوری پس‌زمینه در شش فصل بسیار مصور تدریس می‌شود:

 • فصل 1 اصول هیدروژئولوژی را پوشش می دهد.
 • فصل 2 مقدمه ای بر سنجش از دور در مادون قرمز مرئی، منعکس شده و تابیده شده است، که نشان می دهد چگونه می توان از خواص طیفی مواد سطحی مختلف برای طراحی استراتژی های پردازش و تحلیل تصویر استفاده کرد.
 • فصل 3 استفاده “سنتی” و در عین حال بسیار موثر از عکاسی هوایی استریوسکوپی در نقشه برداری زمین و زمین شناسی عکس، با استفاده از آناگلیف های استریو به راحتی مشاهده می کند.
 • فصل 4 این رویکرد را به پوشش استریوی وسیعی که از داده‌های ASTER برای چندین منطقه زمین‌شناسی به خوبی مطالعه شده است ارتقا می‌دهد تا روابط بین زمین، انواع سنگ‌ها و ساختارها در چندین منطقه مورد مطالعه تحت پوشش نقشه‌های زمین‌شناسی دقیق و مناطق کمتر شناخته شده از شمال آفریقا؛
 • فصل 5 نشان می دهد که چگونه رویکرد طیفی معرفی شده در فصل 2 را می توان با استفاده از استراتژی های مختلف پردازش تصویر برای داده های چند طیفی Landsat و ASTER اعمال کرد. این مرکز بر روی یک منطقه ساختاری پیچیده در اریتره مرکزی است که طیف گسترده ای از سنگ شناسی را برای نشان دادن قدرت نقشه برداری داده های لندست و ASTER رایگان نشان می دهد.
 • فصل 6 تجزیه و تحلیل دیجیتالی داده های ارتفاعی توپوگرافی را برای استخراج شبکه های زهکشی دقیق مفید در ارزیابی برداشت آب سطحی و فرصت های تغذیه آبخوان پوشش می دهد.

مجموعه ای از تمرین های عملی استفاده از بسته نرم افزاری رایگان TNTmips را برای تفسیر مجموعه داده ها از طیف گسترده ای از مناطق مطالعه که بسیاری از جنبه های زمین شناسی مرتبط با منابع آب زیرزمینی را نشان می دهد، آموزش می دهد. هدف آنها تشویق کاربران به توسعه مهارت ها و تجربه در شناسایی منابع آب است. تمرین ها ابزارهای اساسی مورد استفاده در تفسیر تصویر را پوشش می دهند:

 • نمایش و بهبود داده های تصویر؛
 • تشخیص مواد معدنی مختلف؛
 • تجزیه و تحلیل زمین و هیدرولوژیکی؛
 • تهیه نقشه های رقومی زمین شناسی

یک ضمیمه، کاربران را در به دست آوردن و آماده سازی داده های تصویر رایگان و در دسترس جهانی برای استفاده در بسته نرم افزار رایگان، در اندازه تصویر محدود اما همچنان مفید (1000 x 1000 پیکسل یا 30 x 30 کیلومتر با استفاده از Landsat ETM+ و OLI یا داده های ASTER) راهنمایی می کند. .

هدف منبع یادگیری متخصصان علوم زمین در نظرسنجی های ملی است. مشاوران مستقل؛ فارغ التحصیلان ارشد زمین شناسی و مهندسین شاغل در بخش های WASH یا WatHab سازمان های غیردولتی و آژانس های بین المللی. تکمیل موفقیت‌آمیز باید توانایی اجرای پروژه‌های نقشه‌برداری مرتبط با آب را با استانداردهای حرفه‌ای در هر نقطه از کمربند خشک آفریقا-آسیایی اعطا کند.

اکتشاف آب: رویکردهای سنجش از دور ارائه می شود. برای کاربرانی که اتصال اینترنت ضعیفی دارند، کل منبع را می توان با هزینه تحویل و مواد بر روی DVD تحویل داد.

سفره آب زیرزمینی کم عمق بیشتر در زیر دره ها تشکیل میشود تا زیر تپه ها ، زیرا آبهای زیرزمینی از قانون گرانش پیروی می کنند و درست مانند آب های سطحی به سمت تراز پایین تر جریان می یابند. در مناطق خشک وجود گیاهان “آب دوست” نشانه وجود آب زیرزمینی در عمق کم است. در هر منطقه ای که آب در سطح زمین از طریق  چشمه ها ، آبشارها ، مرداب ها یا دریاچه ها ظاهر شود ، حتما باید مقداری آب زیرزمینی در منطقه داشته باشد ، گرچه لزوما نمیتواند حجم بالا یا کیفیت قابل استفاده داشته باشد.

چه چیزهایی برای آب یابی با ژئوفیزیک موثر است؟

سنگ ها با ارزش ترین سرنخ ها درآب یابی یا پیدا کردن آب زیرزمینی هستند. سازندهای سنگی مانند ماسه سنگ ، سنگ آهک یا گرانیت و همچنین رسوبات سست و تحکیم نیافته مانند شن یا ماسه همگی هم میتوانند آبدار و هم میتوانند فاق آب باشند.

آب یابی با ژئوفیزیک سفره آب زیر زمینی

یک “سفره آب زیرزمینی” بخشی از زمین است که در آن مقداری (کم یا زیاد) آب وجود دارد ولی یک آبخوان یا سفره آب زیرزمینی خوب باید به اندازه کافی متخلخل باشد تا بتواند آب زیادی را در خود جای دهد و همچنین به اندازه کافی قابلیت انتقال داشته باشد تا بتواند آب را از خود عبور دهد و مجددا شارژ شود.

شن ، ماسه ، ماسه سنگ و سنگ آهک جزء بهترین سفره های آب زیرزمینی هستند ، اما آنها فقط بخشی از سنگ ها را در پوسته زمین تشکیل می دهند. بیشتر سنگ ها یا خیلی ریز دانه و یا خیلی سخت هستند و آب کمی را در خود ذخیره می کنند.

موارد موثر آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک  :

موارد زیادی لازم است تا اطلاعات کامل و مفصلی در مورد سفره های آب زیر زمینی بدست بیاید. این موارد شامل :

 • استفاده از جدیدترین و بروزترین دستگاههای ژئوفیزیک
 • هزینه خوب توسط کارشناسان زمین شناسی، آب زیر زمینی، ژئوفیزیک
 • مقیاس های ژئوفیزیکی اطلاعات

با استفاده از موارد بالا اطلاعات زیر بدست می آید:

اطلاعات آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک

 • عمق دسترسی به آب، تخمین میزان آبدهی، تعیین حداکثر و حداقل عمق حفاری
 • تعیین میزان کف شکنی و تعیین محل جابجایی چاه
 • تشخیص درست و مهندسی احتمال ریزش در طی حفاری و بهره برداری از چاه
 • مشخص کردن موقعیت و وضعیت سنگ بستر ( لایه های انتهایی سطح آب دار )
 • مشخص کردن کیفیت آب ( نوع شوری و شیرینی و حد بین آنها )
 • مشخص کردن بهترین و امن ترین مکان برای حفاری و بهره برداری از چاه آب با بیشترین کاربرد ( میزان آبدهی )
 • تعیین موقعیت لایه های زمین و حد گذاشتن لایه بندی بمنظور کاهش مخارج حفاری و تعیین لایه های سنگی
 • پیدا کردن آب های زیر زمینی ( اکتشاف ) و مشخص کردن سطح ایستایی سفره های زیر زمینی و محل های رگه های آبدار

روش های آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک

اولین قدم در آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک

یک هیدرولوژیست آب یاب در اولین قدم برای یافتن آب های زیرزمینی ، نقشه زمین شناسی منطقه را تهیه می کند تا جنس سنگها و رسوبات ظاهر شده در سطح زمین را شناسائی کند. بعضی از سنگها ممکن است آنقدر ترک خورده و شکسته شده باشند که بتوانند منافذ خوبی برای انتقال آب به زیر زمین فراهم آورند. با این وجود ، ممکن است این سنگها آنقدر چین خورده و گسلی شده باشند که آبیابی و ردیابی محل آنها در زیر زمین دشوار باشد.

در مرحله بعد ، هیدرولوژیست یا زمین شناس یا همان کسی که قرار است آب یابی را انجام دهد اطلاعاتی در مورد چاه های منطقه – مکان آنها ، عمق آب ، میزان آبدهی چاهها و ….جمع آوری می کند. از آنجا که آبیاب همیشه نمی تواند برای به دست آوردن اطلاعات ، اقدام به حفاری کند ، سوابق چاه هایی که قبلاً در محل حفر شده اند دارای ارزش زیادی در پیدا کردن محل حفاری چاه میباشند.

اگر در منطقه مورد مطالعه هیچ چاهی وجود نداشته باشد یا اطلاعات کافی در مورد چاه موجود وجود نداشته باشد ، مطالعه و تعیین محل حفر چاه  با پیچیدگی و سختی بیشتری انجام میشود و تفاوت آب یاب حرفه ای با آبیاب کم تجربه در چنین جاهائی مشخص میشود.

بعد از جمع آوری اطلاعات اولیه و بررسی منطقه در کامپیوتر، بازدید صحرائی انجام میشود و زمین شناس روشهای پیدا کردن آب زیرزمینی جهت حفر چاه را مشخص میکند.

تصاویر آب یابی با دستگاه

روش های آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک | اکتشاف آب

امروزه استفاده از تنها یک روش برای آبیابی و تعیین محل حفر چاه کافی نمیباشد و ضروری است آب یاب علاوه بر اینکه زمین شناس و هیدرولوژیست میباشد آشنائی کامل با روشهای آب یابی و مطالعه آب زیرزمینی (روش ژئوفیزیک-ژئوالکتریک و الکترومغناطیس) را داشته باشد.

در نهایت زمین شناس آب یاب با استفاده از روشی که انتخاب میکند اقدام به مطالعه منطقه با دستگاههای مربوطه نموده و با استفاده از تفسیر داده های برداشت شده در کامپیوتر اقدام به تعیین بهترین محل حفر چاه مینماید.

مقالات آب یابی با ژئوفیزیک 

آشنایی با روش های آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک 

با توجه به نیاز روز افزون به آب از یک طرف و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی دشت ها از طرف دیگر، نیاز به دستیابی به سفره های مطلوب و رگه های آب زیرزمینی بیش از پیش احساس می شود . با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش هاینوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است . در تحقیق حاضر به بررسی انواع روش های اکتشاف آب زیر زمینی پرداختهشد. برای بررسی و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی روش های زیادی مانند روش ژئوفیزیک، گمانه زنی و استفاده از زمین آماروجود دارد. استفاده از روش های مختلف ژئوفیزیکی یکی از راهکارهای موثر، ارزان وسریع اکتشافی است که به طور غیر مستقیم بهاکتشاف سفره های آب زیر زمینی کمک می نماید.

کلیدواژه ها آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک :

اکتشاف آب زیرزمینی ، روش ژئوفیزیک ، آب یابی با دستگاه ، ردیابی آب ، حفر چاه آب ، حفاری چاه آب ، موارد آب یابی با دستگاه ، آب یابی ، آبیابی با دستگاه ، ژئو فیزیک ، تعیین محل حفاری

چالشهای آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک :

حفاری چاه آب کشاورزی و آشامیدنی با آگاهی کامل با استفاده از دستگاه آب یاب

یکی از چالش های متخصصین مهندسی آب یابی پیدا کردن بهترین نقطه در نقاط بیابانی و خشک برای حفاری چاه برای چاه آب کشاورزی و یا آشامیدنی بوده است.

تعداد محدودی از افراد هستند که بصورت خدادادی بدن آنها آب یاب است و توانایی آب یابی دارند.

این افراد می توانند به سرعت بهترین نقطه را برای حفاری چاه آب پیدا کنند و این که رگه آب در کدام نقطه زمین قرار دارد را به راحتی پیدا می کنند.

مزایای آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک :

در موارد زیادی چاه های آبی بوده اند که به علت های مختلفی آب آن خشک شده یا آب دهی آن کم شده ، با دستگاه آب یاب می توان به راحتی محل مناسب برای حفر چاه را پیدا کرد. این دستگاه های آب یابی با ارسال امواج الکتریکی و اندازه گیری مقاومت زمین بین الکترود های خود دستگاه وجود منابع آبی و رگه های آبی و اینکه بهترین محل برای حفر چاه آب کجا است را مشخص می کند.

اگر در زمین مد نظر شما درصد وجود آب کم بود می توانید مکان و نقطه جستجو را تغییر دهید تا بهترین نقطه برای حفر چاه پیدا شود.

نمونه پروژه های آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک :

آب یابی با دستگاه توسط تیم متخصص در مناطق مختلف صورت گرفته است که برای شما در قسمت آب یابی با تصویر به نمایش گذاشته ایم.

مزایای آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک :

در روش آبیابی با دستگاه میزان خطا بسیار کاهش یافته و در نتیجه در وقت و هزینه بسیار صرفه جوی یخواهد شد. آب یابی دستی و سنتی ممکن است درصد خطای بالاتری  داشته باسد و در این روش افراد بر طبق تجربه دست به این کار میزنند. در این روش شاید در ابتدا هزینه کمتری پرداخت کنید اما وقتی با شکست مواجه شدید، و در انتها باید هزینه مجددی پرداخت کنید.

البته شایان ذکر است که آب یابی دستی نیز باگر توسط متخصصین و کارشناسان با تجربه در این زمینه صورت بگیرد میتواند در همان ابتدا به نتیجه برسد. پس برای این کار باید با کارشناسان مجرب در این زمینه همکاری کنید.

طبق تجربه ای بدست آمده در سالهای اخیر درصد خطای آب یابی با دستگاه امکان خطا را نزدیک به صفر میکند. همانطور که گفتیم آب یابی دستی نیز اگر توسط افراد خبره و مجرب صورت بگیرد رضایت کافی را جلب خواهد کرد.

کارشناسان ما در این زمینه به شما مشاوره و راهنمایی میدهند. کافیست با مشاورین و متخصصین ما در زمینه آب یابی با دستگاه تماس بگیرید.

عوامل تاثیر گذار آب یابی با ژئوفیزیک :

امروزه برای انجام عملیات حفاری شناسایی لایه های آب نقش موثری دارد. برای حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق هزینه های سنگین متحمل می شوند، به همین خاطر می توان با شناسایی لایه های زمین که جزء ضروریات قبل از حفاری هست این هزینه ها را به حداقل رساند.

آبیابی ، آب یابی با دستگاه ژئوفیزیک , آبیابی در آذربایجان , آبیابی در اردبیل , آبیابی در ارومیه , آبیابی در استان , آبیابی در اصفهان , آبیابی در بجنورد , آبیابی در تبریز , آبیابی در تهران , آبیابی در چهارمحال بختیاری , آبیابی در خراسان , آبیابی در دامغان , آبیابی در رشت , آبیابی در زنجان , آبیابی در ساوه , آبیابی در سمنان , آبیابی در شاهرود , آبیابی در شهر کرد , آبیابی در شیراز , آبیابی در فارس , آبیابی در کرمان , آبیابی در کرمانشاه , آبیابی در کهکلویه و بویر احمد, آبیابی در گرگان , آبیابی در گلستان  , آبیابی در گنبد , آبیابی در گیلان , آبیابی در لردگان , آبیابی در مازندران , آبیابی در مراوه تپه , آبیابی در مرکزی , آبیابی در مشهد , آبیابی در نیشابور , اکتشاف آب , پیدا کردن آب زیر زمینی , خراسان شمالی , دستگاه آبیاب , دستگاه ردیاب آب , ردیاب آب , ردیاب آب زیر زمینی , شناسایی آب برای حفر چاه , کارشناس ژئو مغناطیس , کارشناس ژئوفیزیک

سوالات متداول آب یابی با دستگاه | اکتشاف آب | شناسایی آب زیرزمینی :

بله، کارشناسان ما تمامی زمین شما را جهت شناسایی آب زیرزمینی و حفاری چاه آب بررسی کرده و در سریعترین زمان ممکنه ، کمترین هزینه و بالاترین دقت و کیفیت ، بهترین نقطه آبدهی و مناسب ترین محل حفر چاه آب را به شما معرفی و شناسایی می کنند و حجم آب را به اینچ ، و عمق حفاری را به متر به شما اطلاع می دهند .

پاسخ این سوال به وسعت و بزرگی زمین مورد نظر وابسته است . با توجه به وسعت زمین از یک ساعت تا یک روز کاری را ممکن است در برگیرد. البته در مناطق پرشیب و بسیار بزرگ ممکن است چند روز شناسایی به طول بیانجامد.

دقت کار ما در شناسایی آب زیرزمینی 80 تا 100 درصد می باشد که این میزان دقت، نسبت به سایر روش های متداول شناسایی و آب یابی با دستگاه  بیشتر است که این اعتماد و همکاری به دلیل پشتیبانی بسیار بالا، دقت زیاد ، پیگیری انجام کارها و روند پروژه ها توسط کارشناسان ما می باشد.

دستگاه تا عمق 300 متر از چاه آب شما را فیلم برداری می کند

هزینه ویدئومتری بستگی به عمق چاه آب و محل آن در شهر یا روستای مورد نظر شما دارد.

دستگاه ویدئومتر برای چاه های آب می تواند با اندازه 4 اینچ و بالاتر مورد استفاده قرار گیرد .

منابع اکتشاف آب ، ردیابی آب ، آب یابی با ژئوفیزیک

Drury SA (2001) تفسیر تصویر در زمین شناسی ، (ویرایش سوم): نلسون تورن/علم بلکول : لندن.

آب یابی با دستگاه | آب یابی و پیدا کردن آبهای زیرزمینی جهت حفر چاه | آب یابی یکسره و جدا | اکتشاف آب
آب یابی با دستگاه | آب یابی و پیدا کردن آبهای زیرزمینی جهت حفر چاه | آب یابی یکسره و جدا | اکتشاف آب

آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است که منافذ و یا ترک های خاک و سنگ را کاملاً اشباع می کند. سفره های آب زیرزمینی در فصول زراعی تخلیه شده و در فصول غیر زراعی با بارندگی بارش […]

نکاتی جهت تکمیل چاه آب بعد از حفاری | حفاری چاه آب | حفر چاه | تعیین محل حفاری
نکاتی جهت تکمیل چاه آب بعد از حفاری | حفاری چاه آب | حفر چاه | تعیین محل حفاری

۱۔ حفاری قطر چاه باید در صورت امکان دو برابر قطر پمپ مورد استفاده در آن چاه باشد. ۲. طول و قطر لوله اسکرین چاه یا مشبک های لوله جدار فولادی، باید به نحوی انتخاب شود که آب با سرعت ورودی 1 فوت در ثانیه وارد چاه آب شود. ٣. دهانه های شکافهای لوله اسکرین […]

تعیین محل حفاری | حفاری چاه آب | حفر چاه آب
تعیین محل حفاری | حفاری چاه آب | حفر چاه آب

Water Wells چاههای آب معرفی روشهای مختلف حفاری چاه آب | حفر چاه آب حفاری چاه آب حفاری چاه آب A water well is usually a vertical hole in the earth for bringing groundwater to the surface. چاه آب معمولا به یک حفره عمودی در زمین گفته میشود که برای آوردن آب زیرزمینی به سطح […]

ژئوفیزیک | ژئوفیزیک و نقش آن در آبیابی و اکتشاف آب | ردیابی آب | اکتشاف آب
ژئوفیزیک | ژئوفیزیک و نقش آن در آبیابی و اکتشاف آب | ردیابی آب | اکتشاف آب

ژئوفیزیک ژئوفيزيك عـلـــــمي است كه با استفاده از علومی چون فیزیک، ریاضی و زمین شناسی و هم چنین با بهره گیری از کامپیوتر به مطالعه پارامترهاي مختلف زمين از اعماق زياد (6400 كيلومتري) تا جو زمين مي پردازد. اين پارامترها به دو دسته كلي تقسيم مي شود؛ فيزيك فضا: كه بيشتر به مسائل جوي مانند […]

بهترین آب یابی | بهترین آبیابی | بهترین آب یابی با دستگاه
بهترین آب یابی | بهترین آبیابی | بهترین آب یابی با دستگاه

بهترین آب یابی بهترین آب یابی ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است که منافذ و یا ترک های خاک و سنگ را کاملاً اشباع می کند. سفره های آب زیرزمینی در فصول زراعی تخلیه شده و در فصول غیر زراعی با […]

آب یابی با دستگاه در قزوین | آب یابی و پیدا کردن آبهای زیرزمینی جهت حفر چاه در قزوین | آب یابی یکسره و جدا در قزوین | اکتشاف آب در قزوین
آب یابی با دستگاه در قزوین | آب یابی و پیدا کردن آبهای زیرزمینی جهت حفر چاه در قزوین | آب یابی یکسره و جدا در قزوین | اکتشاف آب در قزوین

آب یابی با دستگاه در قزوین آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است که منافذ و یا ترک های خاک و سنگ را کاملاً اشباع می کند. سفره های آب زیرزمینی در فصول زراعی تخلیه شده و در […]

آب یابی با دستگاه در کرج | آبیابی در کرج | حفر چاه در کرج | آب یابی یکسره و جدا در کرج | اکتشاف آب و ردیابی آب در کرج
آب یابی با دستگاه در کرج | آبیابی در کرج | حفر چاه در کرج | آب یابی یکسره و جدا در کرج | اکتشاف آب و ردیابی آب در کرج

آب یابی با دستگاه در کرج آب یابی با دستگاه در کرج ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]

آب یابی با دستگاه در تهران | آبیابی در تهران | حفر چاه آب در تهران | آب یابی یکسره و جدا و اکتشاف آب و ردیابی آب در تهران
آب یابی با دستگاه در تهران | آبیابی در تهران | حفر چاه آب در تهران | آب یابی یکسره و جدا و اکتشاف آب و ردیابی آب در تهران

آب یابی با دستگاه در تهران آب یابی با دستگاه در تهران ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]

آب یابی | آب یابی با ژئوفیزیک | آب یابی با دستگاه | آبیابی با دستگاه | آبیابی با ژئوفیزیک
آب یابی | آب یابی با ژئوفیزیک | آب یابی با دستگاه | آبیابی با دستگاه | آبیابی با ژئوفیزیک

آب یابی آب یابی با ژئوفیزیک ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است […]

اکتشاف آب | اکتشاف آبهای زیرزمینی | اکتشاف منابع آب : راهکارها و چالش‌ها
اکتشاف آب | اکتشاف آبهای زیرزمینی | اکتشاف منابع آب : راهکارها و چالش‌ها

اکتشاف آب اکتشاف منابع آب : راهکارها و چالش‌ها در این ارائه به اکتشاف منابع آب و راهکارها و چالش‌های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. این […]

آب یابی با دستگاه در مازندران | آبیابی در مازندران | اکتشاف آب و ردیابی آب در مازندران
آب یابی با دستگاه در مازندران | آبیابی در مازندران | اکتشاف آب و ردیابی آب در مازندران

آب یابی با دستگاه در مازندران آب یابی با دستگاه در مازندران ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]

آب یابی با دستگاه در گیلان | آبیابی در گیلان | ردیابی آب در گیلان | اکتشاف آب در گیلان
آب یابی با دستگاه در گیلان | آبیابی در گیلان | ردیابی آب در گیلان | اکتشاف آب در گیلان

آب یابی با دستگاه در گیلان آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی […]

previous arrow
next arrow
سپتامبر 3, 2023

آبیابی با دستگاه در مازندران | اکتشاف آب و ردیابی آب

آب یابی با دستگاه در مازندران آب یابی با دستگاه در مازندران ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]
می 21, 2023
آب یابی در روستای کوهستانی لاسک گیلان

آب یابی با دستگاه در گیلان | آبیابی و ردیابی آب و اکتشاف آب در گیلان

آب یابی با دستگاه در گیلان آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی […]
فوریه 5, 2023
آبیابی با روش الکترومغناطیس و ژئوفیزیک

آب یابی | آبیابی با دستگاه ژئوفیزیک

آب یابی آب یابی با ژئوفیزیک ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است […]
سپتامبر 13, 2022
آب یابی با دستگاه در تهران

آب یابی با دستگاه در تهران | بهترین آبیابی و اکتشاف آب و ردیابی آب و حفاری و حفر چاه آب

آب یابی با دستگاه در تهران آب یابی با دستگاه در تهران ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]
آگوست 14, 2022
آب یابی با دستگاه در کرج | آبیابی در کرج

آب یابی با دستگاه در کرج | آبیابی و اکتشاف آب و ردیابی و حفر و حفاری چاه آب

آب یابی با دستگاه در کرج آب یابی با دستگاه در کرج ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]
جولای 30, 2022

آب یابی با دستگاه در قزوین | بهترین روش آبیابی و اکتشاف آب و ردیابی و حفر و حفاری چاه آب در قزوین ، اقبالیه ، تاکستان ، ضیاء آباد ، شال ، دانسفهان ، آبیک

آب یابی با دستگاه در قزوین آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی […]
دسامبر 13, 2019
آب یابی با دستگاه

آب یابی با دستگاه | آب یابی و پیدا کردن آبهای زیرزمینی | اکتشاف آب | دستگاه آبیابی

آب یابی با دستگاه آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب […]
ژانویه 30, 2019

آبیابی در روستای قاسم خیل ارطه قائم شهر | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای قاسم خیل ارطه قائم شهر | زمین مورد نظر در روستای قاسم خیل از توابع شهرستان قائم شهر می باشد. با توجه به […]
ژانویه 18, 2019

آبیابی در روستای سلیمان کلا ساری | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای سلیمان کلا ساری | با توجه به نظر مالک زمین در 5 نقطه برداشت صورت گرفته که نتایج آن به شرح زیر می […]
ژانویه 18, 2019

آبیابی در روستای ولمازو گلوگاه | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای ولمازو گلوگاه | زمین مورد نظر واقع در روستای ولمازو از توابع شهرستان گلوگاه بوده که به خواسته مالک در یک نقطه از […]
ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای بایع کلا | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای بایع کلا | روستای بایع کلا از توابع شهرستان بهشهر می باشد که عملیات آبیابی در دو نقطه انجام و نتایج آن به […]
ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای سارو بهشهر | آب یابی با دستگاه

ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای زاغمرز | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای زاغمرز | روستای زاغمرز از توابع شهرستان بهشهر می باشد. با توجه به نزدیکی به دریا در دو نقطه از زمین مورد نظر […]
ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای متانکلا قائم شهر | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای متانکلا قائم شهر | زمین مورد نظر در ارتفاع 150 متری از سطح دریا قرار داشته که در یک نقطه سونداژ اجرا و […]
نوامبر 13, 2018

آبیابی در روستای آسیابسر ساری | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای آسیابسر ساری | روستای آسیابسر یکی از روستاهای محدوده مطالعاتی ساری – نکا و از توابع شهرستان ساری می باشد. با توجه به […]
نوامبر 13, 2018

آبیابی در روستای ماهفروجک ساری | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای ماهفروجک ساری | روستای ماهفروجک از توابع شهرستان ساری می باشد. منطقه مورد نظر در محدوده دشت ساری – نکا بوده و از […]
سپتامبر 30, 2018

آب یابی در روستای ساروکلا قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای ساروکلا قائمشهر | کارشناسان تیم آبیابی در روز شنبه مورخ 97/07/07 جهت انجام فعالیت صحرایی و سونداژ به روستای ساروکلا قائم شهر […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای سنگده ساری | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای سنگده ساری | روستای سنگده از توابع شهرستان سوادکوه و در ارتفاع حدود 1500 الی 2000 متری از سطح دریا واقع شده […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای وزملا ساری | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای وزملا ساری  آب یابی در روستای وزملا ساری | روستای وزملا در نزدیکی روستای سنگده و از توابع شهرستان ساری می باشد. […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای افراکتی قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای افراکتی قائمشهر آب یابی در روستای افراکتی قائمشهر | روستای افراکتی از توابع شهرستان قائم شهر و جزء دشت قائم شهر – […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای اهنگرکلای قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای اهنگرکلای قائمشهر آب یابی در روستای اهنگرکلای قائمشهر | روستای آهنگرکلا بیشه سر از توابع شهرستان قائم شهر می باشد.  زمین شناسی […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای واسکس قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای واسکس قائمشهر آب یابی با دستگاه ، ردیابی آب ، تعیین محل حفاری ، اکتشاف آب ، آب یابی با ژئوفیزیک ، […]