ردیابی آب

ردیابی آب

از سطح زمین تا عمق حدود 2 متری خاک سطحی

از عمق 2 متری تا عمق حدود 15 متری شامل رس و مارن و کمی سیلت بدون آب یا با آب خیلی ضعیف ( از حدود 3 الی 5 متری یک لایه سنگی با مقاومت ضعیف وجود دارد)

از عمق حدود 15  متری تا عمق حدود 30 الی 33 متری تناوبی از لایه های آبرفتی شامل سیلت و ماسه دانه ریز به همراه کمی مارن با آب ضعیف تا متوسط

از عمق حدود 33 متری تا حدود 75متری تناوبی از لایه های رس و مارن و سیلت بدون آب یا با آب خیلی ضعیف

از عمق حدود 75 متری لایه های آبرفتی آبدار شامل ماسه دانه ریز و دانه متوسط به همراه سیلت شروع می گردد که تا زمانی که لایه های فوق وجود داشته باشد می توان حفاری نمود و در صورت برخورد به لایه های رسی و مارنی حفاری متوقف گردد.

ردیابی آب و تعیین بهترین محل حفر چاه در روستای چپی | حفاری چاه آب | تعیین محل حفاری | حفر چاه | ژئوفیزیک | اکتشاف آب

نتیجه گیری:

با توجه به داده های به دست آمده از برداشت صحرایی انجام شده مشخص گردید نقطه مورد نظر از لایه های آبرفتی تشکیل شده است  همچنین نقطه مورد نظر از 2 لایه آبدار تشکیل شده است که یکی از عمق حدود15 الی حدود 33 متری و دیگری از عمق 75 متری به بعد می با شد.

پیشنهاد می گردد در صورتیکه نیاز آبی مالک با حفاری تا عمق حدود33 متری تامین گردد حفاری متوقف گردد و در غیر اینصورت حفاری باید تا رسیدن به لایه دوم که از عمق حدود 75 متری شروع می گردد ادامه یابد.

 • قرارداد حفاری با شرکتهای مجاز صاحب تجربه بسته شود.
 • از ناظرین مجاز و باتجربه استان در حین حفاری استفاده شود.
 • با توجه به ضعیف بودن لایه آبدار بهتر است از لوله جدار فلزی با تعداد شبکه های بیشتر استفاده گردد..

 امروزه شیوه ای نوین در شناسایی آب های زیرزمینی با عنوان دستگاه الکترومغناطیس میباشد. برخی مهندسین در این زمینه، دستگاه الکترومغناطیس را از سریع ترین متد علم ژئوفیزیک میدانند. این دستگاه مورد توجه زیادی قرار گرفت و از دلایل آن میتوان موازد زیر را نام برد :

 – قابلیت حمل آسان این دستگاه بدلیل کوچک بودن

 – تحلیل آسان در این روش به نسبت سایر دستگاهها

 – قابلیت تحلیل بالا و امکان گزارش دقیق و اطلاعات کافی به صاحب زمین

 – بدست آمدن داده های دقیق و با ارزش در حین آبیابی و شناسایی و ردیابی مسیر آب زیرزمینی

در ادامه در مورد این روش توضیحات بیشتری خواهیم داد.

نقش دستگاه الکترومغناطیس در ردیابی آب زیرزمینی پیش از حفاری

طی سالیان اخیر ردیابی آبهای زیرزمینی و تعیین محل حفاری چاه آب بنا به دلیل خشکسالی و کمبود آب از اهیمت بالایی برخوردار شده است. 

پیشرفت علم در زمینه یافتن آب زیرزمینی موجب شد تا از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود. یکی از مهم ترین تکنولوژی ها در این صنعت، اختراع دستگاههای ژئوفیزیکی برای کشف آب و شناسایی آب زیرزمینی و در نتیجه تعیین محل حفاری است.جرقه اختراع این دستگاه از جایی شروع شد که حفاری های نادرست و غیر اصولی به نتیجه درستی نمیرسید. بنابراین مهندسین بفکر اختراع دستگاهی افتادند تا با کمترین خطا از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.

تنها منبع مورد استفاده آب در زمینه شرب، صنعتی، کشاورزی و غیره در مناطق خشک و نیمه خشک، آب های زیرزمینی میباشند. زیرا بارش در این مناطق خیلی محدود رخ میدهد و عموما مقطعی و بعد از هر بارش قطع میشوند. در سال های اخیر استفاده غیر مجاز و نادرست از منابع آب زیرزمینی در سراسر کشور، موجب شد تا سطح آب زیرزمینی کشور پایین بیاید. لذا شناختن محل دقیق و مناسب حفر چاه آب، ردیابی آب، تعیین محل حفاری و مواردی از این دست بسیار اهمیت دارد. استفاده از روش های نوین و دستگاه های ژئوفیزیکی ضریب خطا را بسیار کاهش داده و با موفقیت بیشتری همراه خواهیم بود.

برای ردیابی آب و تعیین مناسب حفر چاه با مشاورین و کارشناسان ما تماس بگیرید.

شماره تماس ردیابی آب : 09199281412

بهترین و تنهاترین روش مورد تایید جهت کشف و شناسایی آب های زیرزمینی، مطالعات ژئوفیزیک است. با استفاده از این روش ها میتوان ریسک حفاری نادرست را تا ۹۰٪ کاهش داد. از این رو از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری میشود.

از این دستگاه ها برای تعیین بهترین مکان حفاری چاه در مطالعات اکتشاف آب زیرزمینی استفاده میگردد. یکی از این دستگاه ها، دستگاه الکترومغناطیس میباشد. از این دستگاه برای مطالعات قبل از حفاری و ردیابی قنات،  ردیابی چشمه،  تعیین مکان فرار آب از چاه،  سد و چشمه و….. استفاده میکنند. استفاده از دستگاه الکترومغناطیس برای شناسایی آب زیرزمینی بصورت دقیق و با هزینه اندک و دقت بالا قابل استفاده است. این دستگاه بصورت دقیق، هزینه کم، بهترین نقطه را برای حفاری چاه آب،  قوی ترین رگه های آبی، سطح، عمق، حجم را مشخص میکند.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت استفاده از این دستگاه، قابلیت حمل آسان بدلیل کوچکی و سبک بودن این دستگاه است. اصطلاحا دستگاههای کوچکی که قابلتی حمل و کاربرد بالایی دارند در علم نانوتکنولوژی قرار دارند.

مزیت های متد الکترومغناطیس در شناسایی آب زیرزمینی

در متد الکترومغناطیس بدون ارسال امواج و وجود دستگاههای حجیم کار پیش میرود. در این روش دریافت امواج در بازه فرکانس پایین است. مزیت دیگر استفاده از این دستگاه این است که مانند دیگر دستگاههای اکتشاف آب زیرزمینی محدودیت هایی از قبیل شرایط آب و هوایی، اختلاف توپوگرافی، تغییرات کیفی، زمین شناسی و نویزهای مزاحم وجود ندارد.

در این روش برداشت داده ها بسیار سریع است، میتوان در تمام مناطقی که داده برداری در آنها مشکل است از این روش استفاده کرد. این متد تا حد زیادی وضعیت زیر زمین را مشخص میکند و همین امر موجب میشود تا هزینه های هنگفت کاهش داده شوند. پس از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

روش الکترومغناطیس، یک متد نوین است که داده های مفیدی در زیمنه مطالعات آبهای زیرزمینی و اطلاعات دقیقی از شرایط و امکانات زمین را بیان میکند. در این روش از دقت و درستی داده ها اطمینان داریم. این دستگاه طی سالیان اخیر مورد استفاده کشورهای زیادی از جمله ایران، کانادا، آمریکا، آلمان و …. قرار گفته داست و توانسته موفقیت های زیادی کسب کند.

در روش الکترومغناطیس میتوان شناسایی حرکت آب زیرزمینی، عمق آب زیرزمینی، عمق آب شور و شیرین در نقاط مختلف، ضخامت اشباعی و غیر اشباعی، تعیین حجم آبدهی، لایه بندی نقاط مورد بررسی، تعیین شعاع و حریم چاهها، تعیین سنگ کف و ….را مورد بررسی قرار داد.

آب یابی با دستگاه ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است که منافذ و یا ترک های خاک و سنگ را کاملاً اشباع می کند. سفره های آب زیرزمینی در فصول زراعی تخلیه شده و در فصول غیر زراعی با بارندگی بارش هایی که روی زمین می افتد ، دوباره پر می شوند ، اگرچه می توانند توسط بشر از طریق تغذیه مصنوعی نیز تا حدودی پر شوند. عواملی مانند زمین شناسی ، هواشناسی ، توپوگرافی و انسانی مقدار تغذیه آبخوان آب زیرزمینی را تعیین می کنند.

ردیابی آب و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه

سفره آب زیرزمینی کم عمق بیشتر در زیر دره ها تشکیل میشود تا زیر تپه ها ، زیرا آبهای زیرزمینی از قانون گرانش پیروی می کنند و درست مانند آب های سطحی به سمت تراز پایین تر جریان می یابند. در مناطق خشک وجود گیاهان “آب دوست” نشانه وجود آب زیرزمینی در عمق کم است. در هر منطقه ای که آب در سطح زمین از طریق  چشمه ها ، آبشارها ، مرداب ها یا دریاچه ها ظاهر شود ، حتما باید مقداری آب زیرزمینی در منطقه داشته باشد ، گرچه لزوما نمیتواند حجم بالا یا کیفیت قابل استفاده داشته باشد.

 

چه چیزهایی برای ردیابی آب موثر است؟

سنگ ها با ارزش ترین سرنخ ها درآب یابی یا پیدا کردن آب زیرزمینی هستند. سازندهای سنگی مانند ماسه سنگ ، سنگ آهک یا گرانیت و همچنین رسوبات سست و تحکیم نیافته مانند شن یا ماسه همگی هم میتوانند آبدار و هم میتوانند فاق آب باشند.

ردیابی آب سفره آب زیر زمینی

یک “سفره آب زیرزمینی” بخشی از زمین است که در آن مقداری (کم یا زیاد) آب وجود دارد ولی یک آبخوان یا سفره آب زیرزمینی خوب باید به اندازه کافی متخلخل باشد تا بتواند آب زیادی را در خود جای دهد و همچنین به اندازه کافی قابلیت انتقال داشته باشد تا بتواند آب را از خود عبور دهد و مجددا شارژ شود.

شن ، ماسه ، ماسه سنگ و سنگ آهک جزء بهترین سفره های آب زیرزمینی هستند ، اما آنها فقط بخشی از سنگ ها را در پوسته زمین تشکیل می دهند. بیشتر سنگ ها یا خیلی ریز دانه و یا خیلی سخت هستند و آب کمی را در خود ذخیره می کنند.

موارد موثر ردیابی آب :

موارد زیادی لازم است تا اطلاعات کامل و مفصلی در مورد سفره های آب زیر زمینی بدست بیاید. این موارد شامل :

 • استفاده از جدیدترین و بروزترین دستگاههای ژئوفیزیک
 • هزینه خوب توسط کارشناسان زمین شناسی، آب زیر زمینی، ژئوفیزیک
 • مقیاس های ژئوفیزیکی اطلاعات

با استفاده از موارد بالا اطلاعات زیر بدست می آید:

اطلاعات ردیابی آب :

 • عمق دسترسی به آب، تخمین میزان آبدهی، تعیین حداکثر و حداقل عمق حفاری
 • تعیین میزان کف شکنی و تعیین محل جابجایی چاه
 • تشخیص درست و مهندسی احتمال ریزش در طی حفاری و بهره برداری از چاه
 • مشخص کردن موقعیت و وضعیت سنگ بستر ( لایه های انتهایی سطح آب دار )
 • مشخص کردن کیفیت آب ( نوع شوری و شیرینی و حد بین آنها )
 • مشخص کردن بهترین و امن ترین مکان برای حفاری و بهره برداری از چاه آب با بیشترین کاربرد ( میزان آبدهی )
 • تعیین موقعیت لایه های زمین و حد گذاشتن لایه بندی بمنظور کاهش مخارج حفاری و تعیین لایه های سنگی
 • پیدا کردن آب های زیر زمینی ( اکتشاف ) و مشخص کردن سطح ایستایی سفره های زیر زمینی و محل های رگه های آبدار

روش های ردیابی آب

اولین قدم در ردیابی آب | اکتشاف آب

یک هیدرولوژیست آب یاب در اولین قدم برای یافتن آب های زیرزمینی ، نقشه زمین شناسی منطقه را تهیه می کند تا جنس سنگها و رسوبات ظاهر شده در سطح زمین را شناسائی کند. بعضی از سنگها ممکن است آنقدر ترک خورده و شکسته شده باشند که بتوانند منافذ خوبی برای انتقال آب به زیر زمین فراهم آورند. با این وجود ، ممکن است این سنگها آنقدر چین خورده و گسلی شده باشند که آبیابی و ردیابی محل آنها در زیر زمین دشوار باشد.

در مرحله بعد ، هیدرولوژیست یا زمین شناس یا همان کسی که قرار است آب یابی را انجام دهد اطلاعاتی در مورد چاه های منطقه – مکان آنها ، عمق آب ، میزان آبدهی چاهها و ….جمع آوری می کند. از آنجا که آبیاب همیشه نمی تواند برای به دست آوردن اطلاعات ، اقدام به حفاری کند ، سوابق چاه هایی که قبلاً در محل حفر شده اند دارای ارزش زیادی در پیدا کردن محل حفاری چاه میباشند.

اگر در منطقه مورد مطالعه هیچ چاهی وجود نداشته باشد یا اطلاعات کافی در مورد چاه موجود وجود نداشته باشد ، مطالعه و تعیین محل حفر چاه  با پیچیدگی و سختی بیشتری انجام میشود و تفاوت آب یاب حرفه ای با آبیاب کم تجربه در چنین جاهائی مشخص میشود.

بعد از جمع آوری اطلاعات اولیه و بررسی منطقه در کامپیوتر، بازدید صحرائی انجام میشود و زمین شناس روشهای پیدا کردن آب زیرزمینی جهت حفر چاه را مشخص میکند.

تصاویر ردیابی آب

 

 

روش های ردیابی آب

امروزه استفاده از تنها یک روش برای آبیابی و تعیین محل حفر چاه کافی نمیباشد و ضروری است آب یاب علاوه بر اینکه زمین شناس و هیدرولوژیست میباشد آشنائی کامل با روشهای آب یابی و مطالعه آب زیرزمینی (روش ژئوفیزیک-ژئوالکتریک و الکترومغناطیس) را داشته باشد.

در نهایت زمین شناس آب یاب با استفاده از روشی که انتخاب میکند اقدام به مطالعه منطقه با دستگاههای مربوطه نموده و با استفاده از تفسیر داده های برداشت شده در کامپیوتر اقدام به تعیین بهترین محل حفر چاه مینماید.

مقالات ردیابی آب

با توجه به نیاز روز افزون به آب از یک طرف و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی دشت ها از طرف دیگر، نیاز به دستیابی به سفره های مطلوب و رگه های آب زیرزمینی بیش از پیش احساس می شود . با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش هاینوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است . در تحقیق حاضر به بررسی انواع روش های اکتشاف آب زیر زمینی پرداختهشد. برای بررسی و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی روش های زیادی مانند روش ژئوفیزیک، گمانه زنی و استفاده از زمین آماروجود دارد. استفاده از روش های مختلف ژئوفیزیکی یکی از راهکارهای موثر، ارزان وسریع اکتشافی است که به طور غیر مستقیم بهاکتشاف سفره های آب زیر زمینی کمک می نماید.

کلیدواژه ها ردیابی آب :

اکتشاف آب زیرزمینی ، روش ژئوفیزیک ، آب یابی با دستگاه ، ردیابی آب ، حفر چاه آب ، حفاری چاه آب ، موارد آب یابی با دستگاه ، آب یابی ، آبیابی با دستگاه ، ژئو فیزیک ، تعیین محل حفاری

چالشهای ردیابی آب :

حفاری چاه آب کشاورزی و آشامیدنی با آگاهی کامل با استفاده از دستگاه آب یاب

یکی از چالش های متخصصین مهندسی آب یابی پیدا کردن بهترین نقطه در نقاط بیابانی و خشک برای حفاری چاه برای چاه آب کشاورزی و یا آشامیدنی بوده است.

تعداد محدودی از افراد هستند که بصورت خدادادی بدن آنها آب یاب است و توانایی آب یابی دارند.

این افراد می توانند به سرعت بهترین نقطه را برای حفاری چاه آب پیدا کنند و این که رگه آب در کدام نقطه زمین قرار دارد را به راحتی پیدا می کنند.

مزایای ردیابی آب :

در موارد زیادی چاه های آبی بوده اند که به علت های مختلفی آب آن خشک شده یا آب دهی آن کم شده ، با دستگاه آب یاب می توان به راحتی محل مناسب برای حفر چاه را پیدا کرد. این دستگاه های آب یابی با ارسال امواج الکتریکی و اندازه گیری مقاومت زمین بین الکترود های خود دستگاه وجود منابع آبی و رگه های آبی و اینکه بهترین محل برای حفر چاه آب کجا است را مشخص می کند.

اگر در زمین مد نظر شما درصد وجود آب کم بود می توانید مکان و نقطه جستجو را تغییر دهید تا بهترین نقطه برای حفر چاه پیدا شود.

نمونه پروژه های ردیابی آب :

آب یابی با دستگاه توسط تیم متخصص در مناطق مختلف صورت گرفته است که برای شما در قسمت آب یابی با تصویر به نمایش گذاشته ایم.

مزایای ردیابی آب :

در روش آب یابی با دستگاه میزان خطا بسیار کاهش یافته و در نتیجه در وقت و هزینه بسیار صرفه جوی یخواهد شد. آب یابی دستی و سنتی ممکن است درصد خطای بالاتری  داشته باسد و در این روش افراد بر طبق تجربه دست به این کار میزنند. در این روش شاید در ابتدا هزینه کمتری پرداخت کنید اما وقتی با شکست مواجه شدید، و در انتها باید هزینه مجددی پرداخت کنید.

البته شایان ذکر است که آب یابی دستی نیز باگر توسط متخصصین و کارشناسان با تجربه در این زمینه صورت بگیرد میتواند در همان ابتدا به نتیجه برسد. پس برای این کار باید با کارشناسان مجرب در این زمینه همکاری کنید.

طبق تجربه ای بدست آمده در سالهای اخیر درصد خطای آب یابی با دستگاه امکان خطا را نزدیک به صفر میکند. همانطور که گفتیم آب یابی دستی نیز اگر توسط افراد خبره و مجرب صورت بگیرد رضایت کافی را جلب خواهد کرد.

کارشناسان ما در این زمینه به شما مشاوره و راهنمایی میدهند. کافیست با مشاورین و متخصصین ما در زمینه آب یابی با دستگاه تماس بگیرید.

عوامل تاثیر گذار آب یابی با دستگاه  | اکتشاف آب :

امروزه برای انجام عملیات حفاری شناسایی لایه های آب نقش موثری دارد. برای حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق هزینه های سنگین متحمل می شوند، به همین خاطر می توان با شناسایی لایه های زمین که جزء ضروریات قبل از حفاری هست این هزینه ها را به حداقل رساند.

 

آبیابی ، آب یابی با دستگاه , آبیابی در آذربایجان , آبیابی در اردبیل , آبیابی در ارومیه , آبیابی در استان , آبیابی در اصفهان , آبیابی در بجنورد , آبیابی در تبریز , آبیابی در تهران , آبیابی در چهارمحال بختیاری , آبیابی در خراسان , آبیابی در دامغان , آبیابی در رشت , آبیابی در زنجان , آبیابی در ساوه , آبیابی در سمنان , آبیابی در شاهرود , آبیابی در شهر کرد , آبیابی در شیراز , آبیابی در فارس , آبیابی در کرمان , آبیابی در کرمانشاه , آبیابی در کهکلویه و بویر احمد, آبیابی در گرگان , آبیابی در گلستان  , آبیابی در گنبد , آبیابی در گیلان , آبیابی در لردگان , آبیابی در مازندران , آبیابی در مراوه تپه , آبیابی در مرکزی , آبیابی در مشهد , آبیابی در نیشابور , اکتشاف آب , پیدا کردن آب زیر زمینی , خراسان شمالی , دستگاه آبیاب , دستگاه ردیاب آب , ردیاب آب , ردیاب آب زیر زمینی , شناسایی آب برای حفر چاه , کارشناس ژئو مغناطیس , کارشناس ژئوفیزیک

شماره تماس آب یابی با دستگاه ردیابی آب : 09199281412

فوریه 5, 2023
آبیابی با روش الکترومغناطیس و ژئوفیزیک

آب یابی | آب یابی با ژئوفیزیک | آب یابی با دستگاه | آبیابی با دستگاه | آبیابی با ژئوفیزیک

آب یابی آب یابی با ژئوفیزیک ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است […]
سپتامبر 13, 2022
آب یابی با دستگاه در تهران

آب یابی با دستگاه در تهران | آبیابی در تهران | حفر چاه آب در تهران | آب یابی یکسره و جدا و اکتشاف آب و ردیابی آب در تهران

آب یابی با دستگاه در تهران آب یابی با دستگاه در تهران ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]
آگوست 14, 2022
آب یابی با دستگاه در کرج | آبیابی در کرج

آب یابی با دستگاه در کرج | آبیابی در کرج | حفر چاه در کرج | آب یابی یکسره و جدا در کرج | اکتشاف آب و ردیابی آب در کرج

آب یابی با دستگاه در کرج آب یابی با دستگاه در کرج ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، […]
جولای 9, 2022
بهترین آب یابی | بهترین آبیابی | بهترین آب یابی با دستگاه

بهترین آب یابی | بهترین آبیابی | بهترین آب یابی با دستگاه و ردیابی آب و اکتشاف آب

بهترین آب یابی بهترین آب یابی ( اکتشاف آب ) و پیدا کردن آبهای زیر زمینی جهت حفر چاه ، آب زیرزمینی شبیه آب زیرسطحی است […]
مارس 10, 2019

ردیابی آب | تعیین بهترین محل حفر چاه | روش های ردیابی آب

ردیابی آب ردیابی آب از سطح زمین تا عمق حدود 2 متری خاک سطحی از عمق 2 متری تا عمق حدود 15 متری شامل رس و […]
ژانویه 30, 2019

آبیابی در روستای قاسم خیل ارطه قائم شهر | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای قاسم خیل ارطه قائم شهر | زمین مورد نظر در روستای قاسم خیل از توابع شهرستان قائم شهر می باشد. با توجه به […]
ژانویه 18, 2019

آبیابی در روستای سلیمان کلا ساری | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای سلیمان کلا ساری | با توجه به نظر مالک زمین در 5 نقطه برداشت صورت گرفته که نتایج آن به شرح زیر می […]
ژانویه 18, 2019

آبیابی در روستای ولمازو گلوگاه | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای ولمازو گلوگاه | زمین مورد نظر واقع در روستای ولمازو از توابع شهرستان گلوگاه بوده که به خواسته مالک در یک نقطه از […]
ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای بایع کلا | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای بایع کلا | روستای بایع کلا از توابع شهرستان بهشهر می باشد که عملیات آبیابی در دو نقطه انجام و نتایج آن به […]
ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای سارو بهشهر | آب یابی با دستگاه

ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای زاغمرز | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای زاغمرز | روستای زاغمرز از توابع شهرستان بهشهر می باشد. با توجه به نزدیکی به دریا در دو نقطه از زمین مورد نظر […]
ژانویه 13, 2019

آبیابی در روستای متانکلا قائم شهر | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای متانکلا قائم شهر | زمین مورد نظر در ارتفاع 150 متری از سطح دریا قرار داشته که در یک نقطه سونداژ اجرا و […]
نوامبر 13, 2018

آبیابی در روستای آسیابسر ساری | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای آسیابسر ساری | روستای آسیابسر یکی از روستاهای محدوده مطالعاتی ساری – نکا و از توابع شهرستان ساری می باشد. با توجه به […]
نوامبر 13, 2018

آبیابی در روستای ماهفروجک ساری | آب یابی با دستگاه

آبیابی در روستای ماهفروجک ساری | روستای ماهفروجک از توابع شهرستان ساری می باشد. منطقه مورد نظر در محدوده دشت ساری – نکا بوده و از […]
نوامبر 5, 2018

ژئوفیزیک | ژئوفیزیک و نقش آن در آبیابی و اکتشاف آب | ردیابی آب با ژئوفیزیک | اکتشاف آب و آب یابی با ژئوفیزیک

ژئوفیزیک ژئوفيزيك عـلـــــمي است كه با استفاده از علومی چون فیزیک، ریاضی و زمین شناسی و هم چنین با بهره گیری از کامپیوتر به مطالعه پارامترهاي […]
سپتامبر 30, 2018

آب یابی در روستای ساروکلا قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای ساروکلا قائمشهر | کارشناسان شرکت در روز شنبه مورخ 97/07/07 جهت انجام فعالیت صحرایی و سونداژ به روستای ساروکلا قائم شهر اعزام […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای سنگده ساری | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای سنگده ساری | روستای سنگده از توابع شهرستان سوادکوه و در ارتفاع حدود 1500 الی 2000 متری از سطح دریا واقع شده […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای وزملا ساری | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای وزملا ساری  آب یابی در روستای وزملا ساری | روستای وزملا در نزدیکی روستای سنگده و از توابع شهرستان ساری می باشد. […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای افراکتی قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای افراکتی قائمشهر آب یابی در روستای افراکتی قائمشهر | روستای افراکتی از توابع شهرستان قائم شهر و جزء دشت قائم شهر – […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای اهنگرکلای قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای اهنگرکلای قائمشهر آب یابی در روستای اهنگرکلای قائمشهر | روستای آهنگرکلا بیشه سر از توابع شهرستان قائم شهر می باشد.  زمین شناسی […]
جولای 31, 2012

آب یابی در روستای واسکس قائمشهر | آب یابی با دستگاه

آب یابی در روستای واسکس قائمشهر آب یابی با دستگاه ، ردیابی آب ، تعیین محل حفاری ، اکتشاف آب ، آب یابی با ژئوفیزیک ، […]